Lasten tapaamisoikeus ja mahdolliset ongelmat

Lapsilla on selkeä lakiin perustuva oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona he eivät asu. Vanhempien (erityisesti sen, jonka luona lapset asuvat) tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä lasten etu huomioon ottaen pyrkiä siihen, että tapaamisoikeus toteutuu sillä tavalla, että myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lasten ja tapaavan vanhemman välillä säilyvät.

Laissa on siis asetettu erityinen velvollisuus sille vanhemmalle, jonka luona lapset asuvat, huolehtia siitä, että tapaamiset onnistuvat lapsen edun mukaisesti.

Käytännössä tapaamiset määritellään pääsääntöisesti siten, että tapaamiset toteutuvat joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin, kesällä kaksi-neljä viikkoa ja talvella yksi-kaksi viikkoa sekä juhlapyhät puoliksi. Tapaamisoikeudet voidaan toki määritellä muullakin tavalla, varsinkin pienten lasten osalta, mutta esimerkiksi lasten koulunkäynti asettaa käytännön elämässä tiettyjä rajoitteita.

Mikäli se vanhempi, jonka luona lapset asuvat, estää tai vaikeuttaa tapaamisten toteuttamista, on siinä tapauksessa haettava ripeästi tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa. Sitä haetaan lasten kotikunnan käräjäoikeudelta ja mikäli käräjäoikeus havaitsee lähivanhemman ilman pätevää syytä estäneen tapaamiset, asettaa käräjäoikeus hänelle uhkasakon, mikä tulee maksettavaksi, mikäli tapaamisten estämiset edelleen jatkuvat. Mikäli lähivanhempi pidemmän aikaa estää tapaamisten toteutumisen, voi se olla myös perusteena sille, että häntä ei voida pitää enää pätevänä lasten kasvattajana ja lasten asuinpaikka voidaan muuttaa toisen vanhemman luokse. Tämä ei kuitenkaan ole tavanomaista mutta näin on myös tapahtunut.

Ota yhteyttä ja kysy lisää