Lasten huoltajuus

Avioeron yhteydessä on myös päätettävä, siitä miten lasten huolto järjestetään avioeron jälkeen ja kumman vanhemman luona lapsi/lapset jatkossa asuvat.

Pääsääntönä on lasten uskominen vanhempien yhteishuoltoon vaikka vanhemmat muuttavat erilleen. Mikäli vanhempien välit ovat niin riitaiset, että he eivät kykene yhdessä päättämään lapsia koskevista asioista, on lapset mahdollista määrätä sen vanhemman yksinhuoltoon, jonka luona he asuvat.

Yhteishuolto tarkoittaa käytännössä sitä, että vanhemmat päättävät yhdessä lapsen huoltoon liittyvistä asioista (esimerkiksi lapsen nimi, koulutus, sairaanhoito, passi-asiat, muuttaminen ulkomaille tms.) eikä kumpikaan yhteishuoltajista saa yksin päättää edellä mainittuja asioita. Yhteishuoltajalla on myös oikeus saada lapsia koskevia tietoja esimerkiksi päiväkodista ja kouluista ja muiltakin viranomaisilta. Mikäli lapset määrätään toisen vanhemman yksinhuoltoon, ei huollosta erotetulla vanhemmalla ole oikeutta saada tietoja esimerkiksi päiväkodista tai koulusta eikä myöskään osallistua lasta koskevaan päätöksentekoon. Selvää tietysti on, että vanhemmuus säilyy edelleen.

Lapsen huollosta luopumista on vanhemman harkittava todella tarkkaan koska se vanhempi menettää oikeuden osallistua lasta koskevaan päätöksentekoon sekä oikeutensa saada viranomaisilta lasta koskevia tietoja.

Lasten asuminen

Vanhempien erilleen muuton jälkeen lapset määrätään lähes poikkeuksetta asumaan jomman kumman vanhemman luona. Ellei asiasta kyetä sopimaan ilman oikeudenkäyntiä, hankkii käräjäoikeus yleensä oikeudenkäynnin aikana sosiaalilautakunnalta selvityksen, jossa sosiaalilautakunta esittää yleensä lasten asumista jomman kumman vanhemman luokse. Käytännössä kiinnitetään huomiota esimerkiksi lasten ja vanhemman väliseen suhteeseen, niihin olosuhteisiin, joissa vanhemmat avioeron jälkeen asuvat, vanhempien kykyyn huolehtia lapsista eli käytännössä asian ratkaisee se, kumman vanhemman luona on lapsien parempi ja turvallisempi jatkossa asua. Selvää tietenkin on, että mikäli vanhemmalla on alkoholi-, huume-, vakava mielenterveys- tai muu vastaava ongelma, se vaikuttaa asiaan.

Koska lapsen huolto ja asuminen ovat sellaisia asioita, joita ei voida helposti muuttaa, on asioista jo ensikertaa keskusteltaessa tai riideltäessä on syytä ottaa yhteyttä asianajajaan.

Asuinpaikan ja huollon muuttaminen

Mikäli lasten tai vanhempien olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja mikäli lasten etu niin vaatii, voidaan sekä asuinpaikkaa että huoltoa muuttaa. Kynnys em. seikkojen muuttamiseen on kuitenkin kohtalaisen korkea.

Yleensä pystymme jo puhelimessa ottamaan kantaa siihen, että kannattaako asiaa lähteä viemään eteenpäin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää