Lasten elatusapu

Se vanhempi, jonka luona lapset eivät asu, on velvollinen maksamaan lapsilleen elatusapua käytännössä siitä lukien kun muuttaa pois kotoaan. Elatusavun määrä määräytyy käytännössä sen mukaisesti, mitkä ovat vanhempien tulot ja välttämättömät menot. Vanhempien tuloista ja menoista tehdään laskelma, jonka perusteella kummankin puolison osuus lapsen elantokuluista pyritään määrittelemään.

Elatusavun muuttaminen

Elatusapua voidaan muuttaa vain mikäli olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia ja elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena tai elatusapu on ollut alunperin kohtuuton. Yleensä olosuhteiden muuttuminen tarkoittaa tulojen nousua, laskua, pitkäaikaista työttömyyttä, sairautta, lisääntynyttä elatusvastuuta tms. tilanteita.

Elatusapua on voinut myös alunperin sitä vahvistettaessa olla kohtuuton esimerkiksi siksi, että kunnollista elatuskykylaskelmaa ei ole laadittu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää