Avioero ja ositus

Yleisimmin avioliitto päättyy avioeroon. Kummallakin puolisolla on joko yksin tai yhdessä oikeus saada avioero eikä toinen puoliso voi avioeroa tehokkaasti vastustaa. Avioeroprosessi on kaksi vaiheinen, jolloin ensimmäisen vaiheen hakemuksen jälkeen avioero voidaan myöntää vasta kuuden kuukauden pituisen harkinta-ajan jälkeen. Sekä ensimmäisen ja toisen vaiheen hakemuksen voi tehdä kumpikin puoliso yksin tai yhdessä.

Erillistä harkinta-aikaa ei tarvita siinä tapauksessa jos puolisot ovat asuneet keskeytyksittä erillään viimeiset kaksi vuotta.

Yhteiselämän lopettaminen

Mikäli puolisoiden tai perheen tilanne on niin vaikea, että puolisot eivät pysty esimerkiksi perheväkivallan takia jatkamaan yhteiselämäänsä, voi käräjäoikeus kumman tahansa puolison hakemuksesta määrätä toisen puolison välittömästi häädön uhalla muuttamaan pois perheen yhteisestä kodista. Käytännössä se puoliso, jonka kanssa lapset todennäköisesti jäävät jatkossa asumaan, ja kumpi on enemmän asunnon tarpeessa, saa yleensä jäädä yhteiseen kotiin. Kysymyksessä on kuitenkin väliaikainen ratkaisu, joka on voimassa enintään kaksi vuotta. Kyseinen yhteiselämän lopettamista koskeva vaatimus esitetään yleensä avioerohakemuksen yhteydessä.

Ositus

Sen jälkeen kun avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa, voidaan toisen tai molempien puolisoiden vaatimuksesta suorittaa omaisuuden ositus.

Ositus voidaan suorittaa joko puolisoiden välisin sopimuksin tai mikäli se ei ole riitaisuuksien vuoksi mahdollista, käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta.

Ositus toimitetaan siten, että luetteloidaan puolisoiden varat ja velat, jonka jälkeen kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö (nettovarallisuus) on selvillä ja näiden säästöjen yhteenlasketusta arvosta kummallekin puolisolle kuuluu puolet. Mikäli toisella puolisolla on enemmän omaisuutta, on hän velvollinen maksamaan vähemmän omistamalle puolisolle sen verran tasinkoa, että kummankin avio-osa muodostuu yhtä suureksi.

Ositusta voidaan poikkeustapauksessa myös sovitella jos yllä kuvattu tasajako johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, esimerkiksi tilanteissa, joissa toinen puoliso on saanut mittavan perinnön tai avioliitto on kestänyt lyhyen (yleensä alle 5 vuotta) aikaa.

Ositus on toimituksena yleensä sen kaltainen, että ennen osituskirjan allekirjoittamista kannattaa ottaa yhteyttä asianajajaan ja kysyä neuvoa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää