Asuntokauppa- ja kiinteistökauppariidat

Joskus käy niin, että asunto-osakekaupan tai kiinteistökaupan jälkeen havaitaan kaupankohteessa sellainen virhe, jolla on niin suuri merkitys ostajalle, että kauppasopimuksesta tulee riita. Yleisimmät tapaukset lienevät sellaisia, joissa kaupan kohteessa havaitaan kosteus- tai muita vaurioita, jonka perusteella ostaja vaatii joko hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua.

Pääpiirteisesti voidaan sanoa niin, että mikäli kaupan kohde ei vastaa sitä, mitä kaupanteon yhteydessä on sovittu, on ostajalla oikeus saada hinnanalennusta. Mikäli virhe on aiheuttanut hänelle olennaista haittaa eikä esimerkiksi hinnanalennusta voida pitää riittävänä kompensaationa, voi ostaja vaatia kaupan purkamista ja maksetun kauppahinnan palauttamista korkoineen.

Miten menetellä virheen havaittuaan?

Mikäli ostaja havaitsee kaupan kohteessa virheen, on siitä reklamoitava viivytyksettä myyjää. Reklamointi on tehtävä kohtuullisena ajassa. Mikäli ostaja reklamoi myyjää esimerkiksi vuoden kuluttua virheen havaitsemisesta, saattaa ostaja olla menettänyt oikeutensa hinnanalennukseen tai kaupan purkamiseen. Reklamoinnin tulee myös tapahtua todistettavasti. Tuossa vaiheessa ei vielä tarvitse tietää esimerkiksi korjauskustannusten määrää vaan riittää kun reklamoi virheen olemassaolosta. Järkevää on, että jo tuossa vaiheessa otetaan yhteyttä asianajajaan, joka huolehtii siitä, että virheet tulevat asianmukaisesti ja todistettavalla tavalla selvitetyksi ja dokumentoiduiksi. Käytännössä asianajaja hankkii paikalle viipymättä teknisen asiantuntijan, yleensä kauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan, joka suorittaa kaupan kohteessa virallisen tavarantarkastuksen, johon tilaisuuteen kutsutaan kaikki asianosaiset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää