Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Ensimmäinen tapaaminen on maksuton, mikäli se ei johda toimeksiantoon. Tapaamisessa selvitetään maksutta, onko asiakkaalla mahdollisuus saada oikeusturvaetu kotivakuutuksesta tai oikeusapua valtiolta. Täytämme kaikki tarvittavat hakemukset ja toimitamme ne asianmukaisesti eteenpäin.

Oikeusturvavakuutus

Kotivakuutukseen sisältyy lähes poikkeuksetta oikeusturvavakuutus, mikä kattaa yleensä oman asianajajan kustannukset ja joissain tapauksissa myös vastapuolen asianajajan kustannukset. Oikeusturvavakuutuksen ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja asiakkaan omavastuu on vakuutusyhtiöstä riippuen 15-20 %. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus voidaan tietyissä tapauksissa maksaa valtion varoista oikeusavun muodossa.

Oikeusapu

Oikeudenkäyntikulut voidaan korvata kokonaan tai osittain valtion varoista, mikäli asiakkaalla ei ole oikeusturvavakuutusta. Oikeusavun myöntämiseen vaikuttavat muun muassa hakijan tulot, menot ja varallisuus, sekä joissain tapauksissa hakijan puolison taloudellinen asema. Oikeusapua voidaan myös joissain tapauksissa myöntää oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.