Asianajotoimisto Uronen Oy hinnasto

1 Pääsääntö

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys

2 Asian erityinen merkitys korotusperusteena

Milloin vastuumme on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai siitä syystä, että asialla muutoin on erityinen merkitys asiakkaallemme, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.

3 Vaikeissa oloissa ja kiireellisenä hoidettavat asiat

Tehtävästä, joka on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai ulkomailla tai erityisen vaikeissa olosuhteissa taikka meistä riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä, voidaan palkkiota korottaa.

Asianajomatkan aiheuttamasta ajanhukasta veloitetaan erikseen tehtävän hoitamiseen käytetyn ajan lisäksi.

4 Sosiaaliset seikat alennusperusteina

Milloin sosiaaliset seikat antavat siihen erityisen aiheen, voidaan palkkiota alentaa

5 Asian lopputulokseen sidottu veloitus

Milloin erityistä aihetta on, voidaan ennakolta sopia palkkio määräosaksi siitä, mitä tehtävällä asiakkaallemme saavutetaan tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta meille siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan.

6 Suoranaiset kulut

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut.

7 Esimerkkejä toimenpideveloituksista

Seuraavat esimerkit soveltuvat silloin, kun tehtävää voidaan pitää työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen osalta tyypillisenä. Muutoin seuraavilla hinnoilla on merkitystä ainoastaan ohjaavana vertailuperusteena.

Yritysasiakkaillemme hintoihin lisätään arvonlisävero. Muille asiakkaillemme hinnat sisältävät arvonlisäveron

7.1 Konsulttitoimeksiannot

alkuneuvottelu ilman jatkotoimia

0,00

neuvottelut ja selvitystyö

273,00-335,00/t

puhelut

50,00-100,00

puhelinneuvottelu

50,00-200,00

kirjeen laadinta

50,00-600,00

7.2 Tehtävät tuomioistuinasioissa (alioikeus)

alkuneuvottelu ilman jatkotoimia 

0,00

haastehakemuksen laatiminen (mukaan lukien asian tutkiminen ja valmistelu)

500,00-5.000,00

vastauksen laatiminen (mukaan lukien asian tutkiminen ja valmistelu)

600,00-6.000,00

kirjeenvaihdosta kirjeeltä

60,00-200,00

kanteen tai vastauksen täydentäminen

500,00-2.000,00

hakemuksen laatiminen hakemusasiassa

600,00-4.000,00

asianajo matkoineen

enintään 2 tuntia

600,00-800,00

enemmän kuin 2 tuntia

800,00-1.200,00

enemmän kuin 6 tuntia

1.400,00-2.500,00

enemmän kuin 12 tuntia

3.000,00-

7.3 Tehtävät tuomioistuinasioissa (ylioikeus)

valituksen tai vastauksen laatiminen (mukaan lukien asian tutkiminen ja valmistelu)

800,00-4.000,00

asianajo suullisessa käsittelyssä matkoineen

enintään 2 tuntia

600,00-800,00

enemmän kuin 2 tuntia

800,00-1.200,00

enemmän kuin 6 tuntia

1.400,00-2.500,00

enemmän kuin 12 tuntia

3.000,00-

7.4 Tehtävät tuomioistuinasioissa (korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus)

valitusluvan ja valituksen tai vastauksen laatiminen (mukaan lukien asian tutkiminen ja valmistelu

800,00-3.000,00

7.5 Eräiden asiakirjojen laatiminen

irtaimen kauppakirja, lahjakirja

500,00-2.500,00

kiinteistön kauppakirja

800,00-2.000,00

avioehtosopimus

450,00-800,00

testamentti

450,00-800,00